2

معرفی پکیج دیواری مون پلاس بارلی

پکیج مون پلاس بارلی- وب سایت اسپیتی
بازدید 5720

پکیج مون پلاس بارلی

در حقیقت پکیح مون پلاس بارلی مدل پیشرفته پکیج قدیمی مون بارلی می باشد. در حال حاضر پکیج مون تولید نمی شود و به جای آن پکیج مون پلاس تولید می شود. اکثر قطعات پکیج مون پلاس بارلی وارداتی بوده و در ایران مونتاژ می شود.

پکیج مون پلاس بارلی در ظرفیت های ۲۴۰۰۰، ۲۸۰۰۰، ۳۲۰۰۰ و ۳۶۰۰۰ تولید می شود.

مدلبر اساس ساختار داخلیگاز مصرفی
24kWفن دار دو مبدلگاز طبيعی G20-گاز مايع G
28kWفن دار دو مبدلگاز طبيعی G20-گاز مايع G
32kWفن دار دو مبدلگاز طبيعی G20-گاز مايع G
36kWفن دار دو مبدلگاز طبيعی G20-گاز مايع G

برای خرید پکیج مون پلاس و سایر کالاهای تاسیساتی می توانید به سایت اسپیتی مراجعه نمایید.


اجزای داخلی پکیج دیواری مون پلاس بارلی

 • شير پركن
 • سنسور دمای آب گرم خانگی
 • شير سه راهه الكترومغناطيسی
 • شير گاز تعديل
 • سنسور دمای آب گرم سيستم حرارتی
 • سنسور كنترل دما (١٠٥ درجه سانتی گراد)
 • مبدل اوليه
 • فن
 • شير اختلاف فشار هوا (پرشر هوا – پروستات)
 • پرشر استات
 • مشعل
 • الكترود جرقه زن و حسگر آتش
 • منبع انبساط
 • شير اطمينان
 • شير اتوماتيک تخليه هوا (ايرونت)
 • مبدل ثانويه
 • پمپ
 • سوئيچ فشار آب یا مولی سوئيچ
 • سنسور جريان آب یا سنسور پروانه
 • خروجی آب گرم سيستم حرارتی
 • خروجی آب گرم خانگی
 • ورودی گاز
 • شير ورودی آب
 • ورودی آب برگشتی سيستم حرارتی

نمودار پمپ گردش

پكيج مون پلاس بارلی دو كاره دارای پمپ گردش می باشد. به دلیل اين كه پكيج مجهز به سيستم ضد يخ زدگی و ضد
گيرپاژ است، در صورت خاموش بودن پكيج مدت ٢٤ ساعت، دستگاه به طور اتوماتيک آب را به جريان در می آورد. سپس آب را تا دمای مثبت ٥ می رساند. اما اين سيستم ضد گيرپاژ و يخ زدگی فقط زمانی كه پكيج به منبع برق و گاز متصل باشد عمل می کند. پمپ گردش نباید زمانی كه آب موجود در سیستم كم است، به کار انداخته نشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پمپ پکیج به مقاله “پمپ سیرکولاتور پکیج چیست؟” مراجعه نمایید.


سوکت های برد پکیج مون پلاس بارلی

 1. سوکت خالی
 2. سوکت سنسورها
 3. سوکت خالی
 4. سوکت دیسپلی
 5. سوکت دیسپلی
 6. سوکت فلومتر
 7. جامپر تنظیمات
 8. سوکت پرشرها
 9. سوکت شیر گازی
 10. سوکت فن
 11. الکترود جرقه زن
 12. سوکت پمپ
 13. سوکت شیر برقی

مشخصات فنی پکیج دیواری مون پلاس بارلی

مشخصات فنی مون پلاس بارلی

نکات استفاده صحیح از پکیج مون پلاس بارلی

 • آبی ذخیره شده در پکیج را نمی توان برای آشاميدن و آشپزی استفاده نمود. فقط می توان از آن برای مصرف روزانه و شست و شو استفاده كرد.
 • نوع گاز مصرفی بايد با نوع گاز ذکر شده در برچسب، یکی باشد.
 • باید از برق متناوب AC 220 v / 50 HZ و دو شاخه فابريک كه به طور صحيح به زمين وصل شده است، استفاده شود.
 • نصب پکیج و تعميرات آن بايد توسط متخصصی كه توسط شركت تایید شده، انجام گيرد.
 • از تخليه هوا زمانی كه پكيج كار می كند، اطمينان حاصل شود.
 • در هنگام بروز نقص فنی شير گاز ورودی را بسته و برق نیز قطع شود. سپس با دقت طبق راهنمايی های دفترچه، علت نقص بررسی گردد. بعد از اطمینان از عملکرد مجدد دستگاه، پكيج دوباره روشن شده و يا از متخصصين برای تعمیر دستگاه استفاده شود.
 • فشارسنج به صورت مرتب چک شود. در صورت کاهش فشار مدار بسته، پكيج از كار خواهد افتاد و بر روی نشانگر كد خطا نشان داده می شود. در اين حالت شير پركن را باز كرده و فشار آب بين ١ الى ۱/۵ بار تنظيم گردد.
 • در صورت عدم استفاده از پکیج، دستگاه خاموش شود. به منظور جلوگيری از يخ زدگی پكيج در مناطق سرد، بايد برق و گاز دستگاه باز بماند.
 • زماني كه از پکیج به مدت طولانی استفاده نمی شود، برق و گاز خاموش گردد. اما در اين حالت به منظور جلوگيری از يخ زدگی پكيج بايد آب لوله ها و پكيج كاملا تخلیه شود.

نکات ایمنی استفاده از پکیج

 • هنگام تميز کردن، منبع تغذيه قطع شود.
 • پكيج را با وسايلی كه فورا منفجر می شوند در يكجا نگهداری نكنيد. همچنین از گذاشتن وسايلی كه فورا آتش می گیرند مانند پلاستيک بر روی پكيج خودداری شود.
 • دريچه های ورودی و خروجی با پنبه، كاغذ و … پوشانده نشود.
 • زمانی كه بوی گاز با سوختگی استشمام شد، از وسايل برقی مانند كليد و تلفن استفاده نشود.

کارهای ضروری در موقع استشمام بوی گاز با سوختگی

 • پنجره باز شود.
 • گاز بسته شود.
 • تكنسين را در جريان قرار دهيد.
 • به توصيه های تكنسين متخصص عمل كنيد.
 • پكيج دور از دسترس اطفال قرار داده شود.
 • از كشيدن، بريدن و پيچاندن سيم برق خودداری شود.

لوله دودكش گاز خروجی و اتصالات لوازم جانبی

مجموعه لوازم جانبی دودكش برای استفاده در نصب و راه اندازی اگزوز گاز پكيج غير قابل نفوذ، بايد جز لوازم دودكش وارم هاوس بارلی اصل بوده و با توجه به دستورالعمل نصب، استفاده گردند.


فاصله های محيطی اتصالات خروجی دودكش

دودكش بايد مطابق با دستورالعمل های ملی و محلی نصب شود. هيچ بخشی از لوله دودكش يا اتصالات، نبايد بسته شوند. اگر لوله خروجی از ١٠٠ سانتی متری نزديک يک شيار پلاستيكی يا رنگ شده يا ٥٠ سانتی متری يک لبه رنگ شده عبور نمايد، يک سپر آلومينيومی با طول حداقل ١٠٠ سانتی متر باید در زير شيار يا لبه قرار گيرد. لوله خروجی باید در حداقل ٢ متری بالای سطوحی كه در دسترس افراد هستند قرار داشته باشد. در شرايط مشخص آب و هوايی، لوله خروجی بايد بخار آب را خارج كند.

دوکش نبايد در محل هایی كه بخار آب باعث خسارت است، نصب شود. گازهای اگزوز بايد از ورود به فضاهای تهويه دودكش بازداشته شوند. اين امكان وجود دارد كه سيستم دودكش پكيج از داخل اتاق، بدون نياز به مداخله، از ديوار خارجی نصب شود. به همین دليل باید اتاقكی در ديوار قرار داده شود تا سطح داخلی كانال را كه محل عبور لوله خروجی از طریق ديوار است، به ويژه در ديوارهای ضخيم، پوشش دهد.

موقعیت مکانی دودکش

علامتمحل قرارگیری دودکشحداقل فاصله
A٣٠ ميلي متر زير پنجره۷۵mm
Bزير شيار آب۲۰mm
Cزیر لبه۲۰۰mm
Dزیر بالکن۱۵۰mm
Eتا لوله های عمودی آب۳۰۰mm
Fگوشه های داخلی یا بیرونی۳۰۰mm
Gدر سطح زمین- سقف یا بالکن۶۰۰mm
Hدیوار بعدی که مرتبط با دودکش است۱۲۰۰mm
Sتا دودكش بعدی كه بر روی ديوار ديگر گاراژ است۱۲۰۰mm
Jتا ديوار بعدی گاراژ۱۵۰۰mm
Rتا دودكش ديگر بر روی همان دیوار (عمودی)۳۰۰mm
Qتا دودكش ديگر بر روی همان دیوار (عمودی)۳۰۰mm
Mبر روی پنجره دیگر / شير- بر روی پنجره دیگر / شیر عمودی۳۰۰mm
Pدر سطح سقف۳۰۰mm
Fتا دیوار مجاور۳۰۰mm
Iتا پنجره موجود بر روی ديوار مجاور۳۰۰mm
Lتا دودکش بعدی۱۰۰۰mm

نصب دودکش با تنطیمات افقی

از آن جايی كه دودکش پكيج از نوع دودكش دو جداره است، هوای استفاده شده را از خارج گرفته و گازهای
خروجی ناشی از سوختن را از طريق دودكش مشابه تخليه می كند.

به منظور نصب دودکش ابتدا باید مناسب ترين عناصر از ليست لوازم جانبی اتصالات تهیه شود. زمان نصب، زاویه دودکش با زمین باید ۲ درجه باشد تا از نفوذ برف و باران به داخل پکیج جلوگیری شود.

نصب دودکش با تنظیمات عمودی

پكيج می تواند به طور عمودی به سطوح صاف و بام های شيب دار وصل شود. اين كار را می توان با لوازم جانبی در دسترس، بسته به وضعيت محل نصب انجام داد. برای اتصال به سطوح صاف، ارتفاع ۲ متر با مجموعـــه دودكش عمــودی مورد نياز است.


اجرای دودکش

0.1 Meter = L1

(٤٥ درجه زانويی معادل طول) 0.5 Meter = L2

0.5 Meter = L3

(٤٥ درجه زانويی معادل طول) 0.5 Meter = L4

0.1 Meter = L5

0.1 Meter = L6

1.5 Meter = کل L

1.5 Meter<Lmax = 2 Meter

برای خرید انواع پکیج به سایت اسپیتی مراجعه فرمایید.


صفحه فرمان

1دکمه تنظیمات SETتعویض عملکرد در حالت تنظیم
2دکمه ecoجهت صرفه جویی در مصرف
3سلکتورانتخاب حالت كاربرد و تغییر حالت تنظیم كاركرد
4دكمه تنظيم افزايش درجه +افزايش یک درجه با هر فشار
5دكمه تنظيم كاهش درجه –کاهش يک درجه با هر فشار
6فشارسنج آبنشانگر فشار آب سيستم حرارتی
جدول شناخت پنل پکیج مون پلاس

علایم کاربردی مون پلاس

حالت تنظیم تایمر روزانه
حالت تنظیم ساعت
حالت تنظیم دمای رادياتور و آب مصرفی
حالت خاموش
حالت (مود) زمستان
حالت (مود) تابستان
آشنایی با آیکون های پکیج مون پلاس بارلی

توضیحات صفحه نمایش

نمایش دما و کد خطانشان دهنده دما و كد خطا
دمای مطلوبدما آب گرم مصرفی در ٤٢ درجه به صورت خودكار تنظيم شده
حالت تابستانفقط آب گرم مصرفی را تامين می كند
حالت زمستانتامين كننده حرارت و آب گرم مصرفی
آب گرم مصرفینشانگر استفاده از آب گرم مصرفی
رادیاتور حرارتیتامین كننده حرارت سیستم گرمايش
ضد یخ زدگینشانگر فعال شدن حالت ضد يخ زدگی
حالت شعلهپكیج در حالت كار
حالت تنظیماتپكیج در حالت تنظيم
حالت قفلخاموش شدن مشعل و توقف كاركرد هنگام داشتن نقص
حالت تنظیم زماننشانگر حالت تنظیم ساعت پكیج
حالت تنظیم تایمرنشانگر حالت تنظیم تایمر
نشانگر زماننشانگر ساعت پكیج
آبکون های نمایشگر پکیج دیواری مون پلاس

خلاصه کدهای خطا

E0نبود فن در مدار
E1خرابی جرقه زن
E2جوش آوردن
E3نقص در تهويه هوا
E4نقص كمبود آب
E5روشن بودن شعله در زمان فرمان قطعی
E6نقص در سنسور آب گرم بهداشتی
E7نقص در سنسور آب سيستم حرارتی
E8كمبود ولتاژ كمتر از ١٧٠ ولت
E9انجماد سيستم حرارتی يا اتصال كوتاه سنسور حرارتی
مرور کوتاه بر کدهای خطای پکیج موم پلاس بارلی

پر کردن سیستم و تخلیه آب پکیج مون پلاس بارلی

پر کردن سیستم

 • قبل از پر كردن آب جهت تخليه هوا، پيچ پشتی پمپ را به همراه شير تخليه هوای اتوماتيک كه بر روی پمپ گردش نصب شده، باز گردد.
 • برای بار اول، آب لوله های سيستم حرارتی با آب شهری پر شود.
 • در سمت راست فشار سنج آب كنترل شده و تا زمانی كه عدد ١ الى ۱/۵ بار را نشان دهد، شير پركن را باز و بعد از ۱/۵ بار، شیر پرکن بسته شود.
 • پكيج روشن شود (شير گاز باز نشود)، پمپ شروع به كار می كند. موقعی كه فشار به ۱/۵ درجه كاهش پيدا کرد، پكيج خاموش گردد.
 • آب شهری را تا جايی كه عقربه های فشارسنج ١ الی ۱/۵ را نشان بدهد، مجددا اضافه شود.
 • پكيج روشن شود (شير گاز باز نشود)، پمپ شروع به كار می كند. زمانی كه فشار سيستم كاهش پيدا کرد، مراحل بالا تا زمانی كه فشارهای سيستم حرارتی دقيقا بر روی ١ الی ۱/۵ قرار گيرد، ادامه داده شود.

به دلیل اين كه در زمان پر كردن سيستم، هوا نمی تواند از پكيج خارج شود موقع راه اندازی پكيج، هوای ناچيزی همراه بخار وارد سيستم آزمايش فشار آب خواهد شد. در اين صورت محافظ كمبود آب شروع به كار خواهد كرد و ارور E4 را نشان خواهد داد. در اين حالت آب را تا حدی كه فشار بر روی ١ الى ۱/۵ قرار بگيرد اضافه نمایید. دستگيره را بر روی OFF قرار داده و دستگاه مجددا شروع به کار کند. همان مرحله تا جايی انجام شود كه سيستم به حالت ثابت در بیاید. همچنین پرکردن سیستم توسط متخصص انجام می شود.

پر کردن مجدد آب سیستم

 • پكيج مجهز به شير پركن برای پر كردن اوليه و پر كردن مجدد آب می باشد.
 • زمانی كه پكيج كار می كند، در صورت پایین بودن فشار سيستم كمتر از يك بار، آب به سيستم اضافه گردد.
 • نشتی آب سيستم حرارتی بررسی گردد. از بسته بودن سیستم اطمینان حاصل شود.
 • شير پركن يک دور برخلاف عقربه های ساعت چرخانده شود.
 • فشارسنج آب را تا زمانی كه عقربه آن ١ الی ۱/۵ را نشان می دهد، به دقت نگاه كنيد. سپس دستگيره را در جهت عقربه های ساعت پرخانده و شير پركن بسته شود.
 • پكيج مجددا راه اندازی گردد.

موقع پر كردن آب سيستم به منظور جلوگيری از اتصال برق، برق قطع شود. پس از اين كه آب دوباره پر شد، شير پركن محكم بسته شود. در غير اين صورت آب پكيج به علت فشار زياد سر ريز خواهد شد.

سیستم تخلیه

تخلیه سیستم حرارتی

 • تمامی شيرهای پكيج و سيستم حرارتی باز شود.
 • بهترين روش باز كردن، پيچ هواگيری حوله خشک كن می باشد.

تخلیه آب گرم بهداشتی

 • پكيج خاموش شده و شير ورودی آب قطع گردد.
 • از زير پكيج شير پركن باز شود.
 • شير آب گرم بهداشتی نیز باز گردد.

قبل از عمل تخليه برق قطع گردد. به این دلیل که در زمان تخليه ممكن است شعله روشن و به مبدل اوليه آسيب وارد شود.


روشن و کار کردن سیستم

بررسی های قبل از روشن کردن سیستم

 • نوع گاز مصرفی بايد مطابق با آنچه که در برچسب ذکر شده، باشد.
 • از بسته بودن مدار گرمايش و رادياتور ها اطمینان حاصل شود.
 • فشار سيستم حرارتی باید بين ١ الى ۱/۵ باشد.
 • از نصب صحیح لوله های آب برای جريان آب در سيستم حرارتی و آب گرم خانگی اطمینان حاصل گردد.
 • در صورت نصب ترموستات اتاقی، باید باز باشد.

راه اندازی سیستم

 • تمامی شيرهای مدار گرمايش باز شود.
 • شير گاز نیز باز گردد.
 • برق را وصل نمایید.
 • در حالت زمستان برای انتخاب سيستم حرارتی، ولوم بر روی حالت زمستان قرار داده شود. همچنین در تابستان نیز برای انتخاب آب گرم، ولوم بر روی حالت تابستانه قرار گیرد.
 • تنظيمات را انجام داده و از كاركرد صحيح پكيج اطمينان لازم حاصل شود.

تنظیم زمان کاربران

 • برق پكيج وصل گردد.
 • نمايشگر OFF را نشان می دهد. ولـوم به سمت MODE چرخانده و ديس پلی عكس رادياتور چشمک خواهد زد. عكس ساعت و كلمه SET مشاهده خواهد شد و در بالای صفحه از ۰ تا ۲۳ نشان داده می شود. يعنی هر ٢٤ ساعت كار خواهد كرد. در جلوی Mode عدد 0 نشان ظاهر می گردد. سپس با فشار دادن + اعداد به صورت يک در ميان روشن مي شود. در واقع ساعت ۰، ۲، ۴ و … روشن و اعداد ظاهر نشده نمایانگر خاموش بودن پکیج می باشد. همچنین تا Mode 9 قابل تنظيم برای ساعات كار و خاموشی با دكمه SET ذخيره و عمل می نمايد.
 • پس از تنظيمات، سيستم به طور خودكار تنظيمات را ذخيره خواهد كرد.

مصرف كنندگان هر بار كه برق پكيج را روشن می كنند، بايد زمان را دوباره تنظيم نمایند.

راه اندازی کاربران

کاربرد وضعیت عملکرد

 • ابتدا باید وارد تنظيمات دمای آب سيستم حرارتی شد. نمايشگر دمای تنظيم شده قبلی را نشان می دهد.
 • دكمه + و – را فشار داده تا دمای آب سيستم حرارتی تنظيم شود.
 • بعد از تنظيم دمای آب سيستم حرارتی، باید دكمه SET را فشار داد. سپس سيستم خودكار به تنظيمات آب گرم خانگی خواهد رفت. نمايشگر دمای تنظيم شده قبلی را نشان می دهد.
 • دكمه + يا – را برای تنظيم دمای آب گرم خانگی فشار داده می شود.

با استفاده از وضعيت عملكرد، كاربران قادر به تنظیم تمامی اعمال و وضعيت پكيج می باشند.

فصل زمستان

حالت سیستم حرارتی

 • شير گاز باز شود.
 • زمان را تنظيم نمایید.
 • نوع عملكرد با تنظيم شود.
 • ولوم به موقعيت زمستان چرخانده شود. نمايشگر علامت و وضعيت فعلی را نشان خواهد داد.
 • دكمه + يا – را برای تنظيم دمای آب سيستم حرارتی فشار دهيد. دمايی كه بر روی نمايشگر نشان داده شده که همان دمايی بوده كه از قبل تنظيم شده است.
 • دما باید همان طوری كه در وضعيت كاركرد مشخص شده، تنظيم گردد.
 • پكيج به صورت خودكار تنظيمات را ذخيره خواهد كرد و پس از اتمام تنظيمات، نمايشگر وضعيت كنونی تنظيمات و دمای فعلی آب خروجی را نشان خواهد داد.

حالت آب گرم بهداشتی

 • شير باز شود. پكيج به حالت خودكار از حالت سيستم حرارتی و تامين آب گرم خانگی به صورت DHW عوض خواهد شد. نمايشگر علامت و دمای فعلی آب خروجی را نشان خواهد داد.
 • لطفاً دكمه + يا – برای تنظيم مجدد دمای آب خروجی فشار داده شود.
 • پكيج به صورت خودكار تنظيمات را ذخيره خواهد كرد و پس از تمام شدن تنظيمات، نمايشگر وضعيت فعلی تنظيمات و دمای فعلی آب خروجی را نشان خواهد داد.
 • شير را ببنديد. پكيج به صورت خودكار به حالت سيستم حرارتی عوض خواهد شد.

هنگامی كه پكيج در حالت آب گرم خانگی برای تامين آب گرم قرار دارد، لطفا دكمه انتخاب را برای به كار انداختن يا متوقف كردن كاركرد دمای مطلوب فشار داده شود.

فصل تابستان

 • شير گاز را باز كنيد.
 • برق را وصل كنيد.
 • زمان را تنظيم كنيد.
 • ولوم را به حالت بچرخانيد. نمايشگر وضعيت فعلي را با علامت نشان خواهد داد. پكيج هم اكنون در حالت تابستان قرار دارد و دمايی كه بر روی نمايشگر نشان داده می شود دمای فعلی آب گرم خانگی می باشد.
 • شير را باز كنيد. پكيج روشن خواهد شد و بر اساس دمايی كه تنظيم شده آب گرم خانگی را تامين خواهد كرد.
 • برای تنظيم مجدد دما دكمه + يا – را فشار دهيد.

براي خاموش شدن پكيج، شير را ببنديد.


رسيدگی مرتب برای پکیج موون پلاس

به منظور مطمئن شدن از كاركرد و راندمان پكيج مطابق با دستورالعمل های ياد شده، پكيج بايد به طور منظم بازديد شود. فاصله زمانی بين هر بازديد به نسبت كاربرد پكيج بستگی دارد. توصيه می شود كه سالی یک بار توسط تكنسين واجد شرايط نمايندگی ها بازديد شود.
برای اينكه در وقت و زمان صرفه جويی شود، لطفا از قبل با تكنسين نمايندگی محل به منظور هماهنگی بازديد سالانه تماس بگيريد. بازديد و رسيدگی تنها به وسيله متخصص هایی انجام می شود كه دانش فنی كافی در زمينه نصب، كارايی و سيستم احتراق پكيج را دارند.


بازرسی سالانه و تميز كردن

 • مشعل و مبدل ثانويه و فيلتر، تميز نگه داشته شود. برای جلوگيری از ایجاد آسيب هنگام تميز كردن، لطفاً از برس نرم يا هوای فشرده استفاده كنيد. از پاک كننده های شيميايی استفاده نشود.
 • ورودی و خروجی لوله دودكش و گاز نبايد بسته و سوراخ باشد.
 • تمامی قسمت های محافظت شده كه محفظه سوختی را محافظت می كنند بايد كاملا مراقبت شوند. لوله گاز، اتصالات و شيرها را مرتباً با آب و صابون بررسی كنيد تا از نشتی موارد ياد شده اطمينان حاصل گردد.
 • پس از بررسی هر قطعه و تعمير آن، افراد متخصص واجد شرايط بهتر است نتيجه كار و تعميرات را بازديد كنند.
 • قبل از پاک كردن و رسيدگی به پكيج، برق و گاز بايد قطع شوند.

شرايط لازم نصب برای فضای سرپوشيده یا داخلی

پكيج بايد در جايی كه تهويه دوده گاز و مكش هوای تازه از بيرون راحت تر باشد، نصب شود.

محل های ممنوع نصب پکیج

 • در فضای باز مگر در تراس داخل محفظه اتاقک
 • اتاق خواب، اتاق نشيمن، زير زمين ساختمان و انباری
 • در پنج متری مجاور پله ها يا خروج اضطراری

نکات نصب پکیج

 • پكيج نزديک هيچ وسيله حرارتی دیگر نصب نشود.
 • ديواری كه پكيج بر روی آن نصب می شود بايد تحمل وزن ٥٠ كيلوگرم را داشته باشد و جنس آن بايد نسوز باشد. اگر از جنس قابل احتراق درست شده باشد بايد حداقل به ضخامت ٣ ميلی متر با مواد نسوز پوشيده شود.
 • پكيج را در مکان هایی كه وسايل حرارتی يا مواد فرار وجود داشته و يا استفاده شده، نصب نشود.
 • پكيج را زير حفاظ خطرناكی كه در معرض سقوط اجسام قرار دارد نصب نكنيد.
 • پكيج در مجاورت وسايل سوختنی مانند پرده نصب نشود.
 • نصب پكيج بر روی لوازم گازسوز ديگر ممنوع می باشد.
 • لوله دودكش بايد در جايی كه تهويه مناسب باشد، قرار داده شود.
 • ولتاژ ورودی پكيج بايد ولتاژ ٢٢٠ ولت يکنواخت باشد. در صورتی که ولتاژ يكنواخت نباشد، لطفا از يک استابلايزر ولتاژ یا همان ترانس افزاينده استفاده كنيد.
 • موقع اتصال لوله ها استفاده از لوله های نخ كنفی ممنوع می باشد. لطفا از لوله های پلاستيکی محكم استفاده شود. اگر استثنا مجبور به استفاده از نخ كنفی شدید، لطفا لوله های مدار گرمايش را كاملا با هوای فشرده که فشار بر روی ٨ بار باشد، تميز نمایید.
 • در سيستم حرارتی بر روی لوله های برگشتی آب بايد فيلتری Y مانند و يا فيلتر مغناطيسی نصب گردد.
 • استفاده از لوله های نخ كنفی تنها برای نوع ٢٤ كيلووات مجاز بوده و برای نوع ٢٨ كيلووات يا بيشتر، حتما از نوع فلكسی استفاده گردد.

برای خرید انواع پکیج به سایت اسپیتی مراجعه فرمایید.


نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. مهدی گفت:

  سه ماه این پکیج بارلی مون پلاس رو خریدم از هرچی پکیج هست بیزار شدم. نه کسی جوابگو هست نه نصاب و تعمیرکاراش وارد. چوپون بیاری بهتر از این نماینده هاست

  1. اسپیتی گفت:

   سلام لطفا بفرمایید کدام شهر تشریف دارید و چه مشکلی شما را اذیت کرده؟

مشاهده بیشتر