0

معرفی کدهای خطای پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا و نحوه برطرف کردن آنها

پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا- وب سایت اسپیتی
بازدید 17276

لیست کدهای خطای پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

لیست کدهای خطای پکیج بارلی وارم هاوس لیستی است که تمامی کدهای خطا در آن توضیح داده شده و خطای به وجود آمده را به اطلاع مصرف کننده می رساند. در پکیج های دیجیتال یک صفحه کوچک LCD تعبیه شده است. این پنل دیجیتال کدهای خطای ایجاد شده در سیستم داخلی پکبج را به اطلاع مصرف کننده می رساند. این امر موجب سهولت در خطایابی و تعمیر پکیج می شود.

پنل پکیج وارم هاوس مدل لاوا

برای خرید انواع پکیج به سایت اسپیتی مراجعه فرمایید.

پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

پکیج های لاوا در دو ظرفیت 24kW و 28kW وارد کشور می شود. هر دو ظرفیت دارای فن و از نوع دو مبدل می باشند.


لیست کدهای خطای پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

کد خطای E02 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

در صورت پایین آمدن فشار آب سیستم، این ارور نمایش داده می شود. برای رفع آن باید مانومتر پکیج کنترل شده و میزان صحیح فشار باید بین ۱ الی ۱/۲ بار باشد. در صورت نیاز فشار صحیح را تنظیم کنید. در اخر نیز دکمه ریست فشرده شود.


کد خطای E04 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

دلیل بروز این خطا وجود خرابی در سنسور NTC آب گرم مصرفی می باشد. در صورت به وجود آمدن این مشکل، پکیج از کار می افتد.


کد خطای E05 در پکیج پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

این کد خطا در صورت بروز ایراد در سنسور دمای رادیاتور به وجود می آید. در صورت به وجود آمدن این خطا پکیج نیز از کار می افتد.


کد خطای E13 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

زمانی که گرما در سیستم بیش از حد بشود، سنسور دمای گاز خروجی از کار می افتد. این امر موجب نمایان شدن این ارور می گردد. برای رفع این مشکل نیز باید پکیج را ریست نمود. اگر پکیج عمل نکرد، باید از یک تعمیرکار متخصص استفاده شود.


کد خطای E14 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

زمانی که سنسور دمای گاز خروجی دچار خرابی شود، این ارور نمایان می شود. در صورت به وجود آمدن این خطا، پکیج از کار می افتد.


کد خطای E15 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

دلیل بروز این خطا کار نکردن فن دستگاه می باشد. به علت وجود فشار زیاد هوای خارجی این ارور به وجود می آید. برای رفع این خطا پکیج باید ریست گردد. در صورت درست نشدن دستگاه از تعمیرکار متخصص استفاده شود.


کد خطای rE06 و rE8 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

دلیل بروز این دو خطا جرقه نزدن است. هنگام صدور فرمان برای رادیاتور یا تولید آب گرم، جرقه در زمان مشخص ایجاد نمی شود. به منظور برطرف کردن این خطا باید از باز بودن شیرهای خطوط گاز اطمینان حاصل نمود. همچنین تمامی شیرهای گاز درون خانه باید باز باشند.


کد خطای rE07 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

دلیل بروز این خطا کسب اطمینان از عملکرد صحیح ترموستات می باشد. برای رفع این خطا پکیج را ریست نمایید.


کد خطای E09 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

هنگامی که پکیج بدون آب کار کند، این خطا نمایان می شود. دلیل این ارور نشت آب در دستگاه می باشد. برای رفع آن باید از تعمیرکار متخصص استفاده نمود.


کد خطای E10 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

خرابی سنسور خروجی AUX دلیل بروز این خطا است. برای رفع این ارور پکیج باید تنظیم شده و در صورت عدم رفع مشکل از تعمیرکار استفاده شود.


کد خطای E16 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

دلیل این خطا خرابی سنسور بازگشت AUX است. برای رفع این ارور پکیج باید تنظیم شده و در صورت عدم رفع مشکل از تعمیرکار استفاده شود.


کد خطای E11 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

در صورت شکستن مدولاتور سوپاپ گاز، این کد خطا ظاهر می گردد. برای رفع این ارور باید از تعمیرکار متخصص کمک گرفت.

برای خرید انواع پکیج به سایت اسپیتی مراجعه فرمایید.


کد خطای E17 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

دلیل بروز این ارور مربوط به خطای حداکثری اختلاف دما مرتبط با سنسور دما می باشد. دلیل این خطا چرخش ناکافی است. در صورت تکرار خطا پس از تنظیم مجدد با تعمیرکار متخصص استفاده نمایید.


کد خطای E19 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

علت این خطا انتخاب WFC با خواندن ورودی جریان سنج بوده و دلیل بروز آن مشکل داخلی می باشد. در صورت تکرار خطا پس از تنظیم مجدد با تعمیرکار متخصص استفاده نمایید.


کد خطای rE28 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

این خطا نشانگر بیشترین تعداد قفل پکیج است. دلیل نمایان شدن این ارور رسیدن به تعدادی است که باید ریست انجام داد. ریست کردن خطاها به صورت ۵ بار متوالی امکان پذیر است. پس از این تعداد ریست، عملکرد دستگاه به مدت ۱ ساعت متوقف شود. پس از این نیز هر ۱ ساعت می توان فقط یک تکرار داشته باشید و آن هم ۵ تکرار بوده که پکیج ریست می گردد.


کد خطای E37 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

این کد خطا مربوط به ولتاژ پایین می باشد. برای رفع این ارور، پس از رسیدن برق به ولتاژ عادی، پکیج مجددا بدون نیاز به ریست شروع به کار می کند.


کد خطای E40 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

در صورت ایجاد نوسان در فرکانس شبکه برق، این خطا بر روی نمایشگر پکیج ظاهر می شود. در صورت تکرار خطا پس از تنظیم مجدد از تعمیرکار متخصص استفاده نمایید.


کد خطای rE41 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

علت این خطا عدم ایجاد شعله پس از ۶ جرقه پشت سر هم می باشد. برای رفع این خطا ابتدا باید تمامی شیرهای گاز باز باشند. در صورت تکرار خطا پس از تنظیم مجدد، از تعمیرکار متخصص استفاده نمایید.


کد خطای rE42 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

خرابی دکمه های فشار باعث به وجود آمدن این ارور است. برای برطرف کردن این ارور از تعمیرکار متخصص استفاده نمایید.


کد خطای rE43 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

این خطا مربوط به قطع ارتباطات ترموستات اتاق OT می باشد. برای حل این مشکل از تعمیرکار متخصص استفاده نمایید.


کد خطای rE44 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

دلیل بروز این خطا باز ماندن بیش از حد شیر گاز بدون ایجاد شعله می باشد. هنگامی که سوپاپ گاز مدتی بیشتر از حد انتظار باز باشد، پکیج به عملکرد عادی خود ادامه می دهد. برای رفع آن باید دکمه ریست فشار داده شود.


کد خطای E62 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

این خطا به دلیل عدم وجود کالیبراسیون در دستگاه به وجود می آید. برای رفع آن باید کارت الکترونیکی تعویض یا تعمیر گردد.


کد خطای rE72 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

به دلیل عدم شعله ور شدن، خطای دلتا تی ایجاد می شود. زمانی که شیرهای گاز بسته باشند یا در دودکش مشکلی باشد، شعله به وجود نمی آید. برای حل این موضوع باید شیرهای گاز باز باشند و دودکش نیز بررسی گردد.


کد خطای E74 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

دلیل بروز این خطا خرابی سنسور دما می باشد. برای حل کردن این خطا باید از تعمیرکار متخصص استفاده شود.


کد خطای rE80 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

وجود خرابی در شیر گاز موجب به وجود آمدن این خطا می شود. برای رفع آن باید از تعمیرکار متخصص استفاده شود.


کد خطای rE81 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

این کد خطا زمانی به وجود می آید که در اولین راه اندازی دستگاه شعله ایجاد نشود. دلیل بروز این خطا وجود مشکل یا خرابی در دودکش می باشد. برای حل این ارور باید از متخصص استفاده نمود.


کد خزای rE82 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

وجود ایراد در سوختن باعث ایجاد این خطا می گردد. دلیل بروز این مشکل وجود مشکل یا خرابی در دودکش می باشد. برای حل این ارور باید از متخصص استفاده نمود.


کد خطای E83 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

عدم سوختن موقتی باعث ظاهر شدن این خطا می شود. دلیل بروز آن مربوط به وجود مشکل در دودکش یا فشار گاز است. برای حل این خطا باید دودکش و فشار گاز بررسی گردند.


کد خطای rE88 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

ایراد در چرخه خط گاز موجب به وجود آمدن این خطا می شود. دلیل به وجود آمدن این خطا وجود خرابی در اجزای سوپاپ گاز است و پکیج کار نخواهد کرد.


کد خطای rE98 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

وجود ایراد در راه اندازی اول دستگاه باعث ظاهر شدن این خطا شده و مربوط به خطای داخلی دستگاه می باشد. برای حل این ارور باید از متخصص استفاده نمود.


کد خطای rE99 در پکیج بارلی وارم هاوس مدل لاوا

ظاهر شدن این کد مربوط به خطای عمومی می باشد. دلیل ظاهر شدن خطا این است که در دستگاه، مشکل یا خرابی تشخیص داد شده است. برای حل این ارور باید از متخصص استفاده نمود.

برای خرید انواع پکیج به سایت اسپیتی مراجعه فرمایید.


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر